شرکت فیلیپس(Royal Philips Electronics)

ژوئیه 16, 2008 at 21:01 4 دیدگاه

شرکت فیلیپس

Royal Philips Electronics

philips-logo

philips-logo

فیلیپس از معدود شرکتهای جهان است که سابقه فعالیت بیش از یک سده را در پرونده خود دارد. شاید این پایداری و ماندگاری از آن رو بوده است که شرکت با تدبیر مناسب بنیانگذار خود، جرالد فیلیپس و آیندهنگری افراد خانواده فیلیپس که بعدها هدایت شرکت را عهدهدار شدند، بخوبی توانست از دنیای برقی قرن ۱۹ به عصر الکترونیک منتقل شود. از این رو است که شرکت علاوه بر حفظ جایگاه برترین شرکت جهانی در زمینه صنعت روشنایی، در حوزه صنایع و محصولات الکترونیک نیز توانسته است، مقام دهم جهانی را حفظ کند. گرچه طوفان حوادث جنگهای جهانی تاثیر بسیاری در وضعیت و جایگاه شرکت داشت، اما پس از فروخفتن آن، تدبیر رهبران شرکت بخوبی کارگر افتاد و توانست فیلیپس را جایگاهی درخور در صحنه رقابت اروپا و جهان ببخشد. هم اکنون شرکت حوزههای فناوری، سلامتی و شیوههای زندگی را هدف قرار داده و با ترسیم چشم انداز ۲۰۱۰ با تمرکز بر استعداد کارکنان و کیفیت زندگی آنان، سادهسازی فرایندها و ساختار سازمانی را وجهه همت قرار داده است تا بتواند تمایز رقابتی خود را در نشان شرکت و قابلیت نوآوری آن حفظ کند.

تاریخچه

جرالد فیلیپس در سال ۱۸۹۱ شرکت فیلیپس را با هدف تولید لامپ در کشور هلند تأسیس کرد و به مرور، سایر تجهیزات و وسایل برقی را به آن افزود. در سال ۱۹۱۴ اولین آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز در زمینههای فیزیکی و شیمیایی راهاندازی و چهار سال بعد، لامپ پرتو X توسط شرکت به دنیای الکترونیک و پزشکی معرفی شد. در سال ۱۹۲۵ اولین تجربه شرکت در عرصه تولید تلویزیون و دو سال بعد در تولید رادیو صورت گرفت. در فاصله دهه ۱۹۳۰، شرکت توانست یک میلیون محصول خود را به فروش برساند. در سال ۱۹۳۹ زمانی که کارکنان شرکت به ۴۵ هزار نفر رسیده بود، اولین دستگاه اصلاح صورت به بازار عرضه شد. در سال ۱۹۵۱ دستگاه دوکله آن نیز تولید شد. در سال ۱۹۶۳ نوار کاست فشرده صوتی توسط شرکت ارائه شد، اما عملا در مواجهه با استانداردهای بتاماکس و VHS به موفقیت تجاری نرسید. دو سال بعد اولین مدار مجتمع (IC) توسط شرکت تولید شد. درسال ۱۹۷۸ وسایل صوتی با دیسک لیزری به بازار عرضه شد. ۲۵ سال پیش در سال ۱۹۸۲ لوح فشرده (CD) با همکاری شرکت سونی تولید و به بازار وارد شد. دهه ۱۹۹۰ برای شرکت، دوران تجدید ساختار و بازسازی محدوده فعالیت تجاری بود. در سال ۲۰۰۱ مرکزیت شرکت که تا آن زمان در شهر ایندهون هلند بود به آمستردام منتقل شد.

حوزه های کسب و کار

شرکت فیلیپس که فعالیت خود را در حوزه روشنایی و تولید لامپهای مختلف شروع کرده بود، امروز در حوزههای دیگر نظیر لوازم خانگی و شخصی، سیستم‌های پزشکی و محصولات و وسایل الکترونیک نیز در بازار حضور دارد. فیلیپس از سال ۱۹۵۳ درزمینه نیمههادیها نیز فعالیت میکرد، به گونهای که در سال ۲۰۰۶ مقام دهم برترین شرکتهای فروشنده نیمههادی در جهان را دارا بود. اما در آن سال، بخش نیمههادی فروخته شد و به نام شرکت مستقل نیمه هادی NXP به فعالیت ادامه داد. ۵۳ درصد بخش لوازم خانگی و شخصی نیز با ۱۰ هزار نفر پرسنل که در بیش از ۶۰ کشور جهان فعال است به ویرپول فروخته شد. حوزه روشنایی با ۴۷۸۰۰ پرسنل در زمینه تولید انواع مختلف لامپ و نورافکن، سیستم‌های پزشکی با ۳۳ هزار پرسنل در زمینه سیستم‌های عکسبرداری عارضهیابی پزشکی و خدمات بالینی و حوزه وسایل و محصولات الکترونیک با ۱۴۵۰۰ پرسنل در زمینه تولید نمایشگرها، وسایل صوتی و چندرسانهای، ویدئو و شبکههای خانگی و کسبوکار فعال است. درحال حاضر، با توجه به سیاست شرکت مبنی بر روانسازی کارها و ساده سازی ساختار سازمانی، تمامی فعالیتها در سه حوزه اصلی فناوری، سلامتی بهداشتی و شیوههای زندگی متمرکز شده است.

چشم انداز ومأموریت

چشم انداز شرکت عبارت است از: «ما در دنیایی که فناوری بشدت زمینههای مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار داده است، محصولاتی در حوزههای فناوری، شیوه زندگی و سلامتی فراهم میآوریم تا در نگاه سهامداران، تحسین برانگیزترین شرکت در صنعت خود باشیم».

مأموریت شرکت عبارت است از: «ما کیفیت زندگی مردم را ازطریق نوآوریهای بموقع فنی معنادار بهبود میبخشیم».

استراتژی‌ها

استراتژی‌های اصلی شرکت فیلیپس عبارت است از:

افزایش سودآوری ازطریق تخصیص منابع سرمایهای به فرصتهایی که بیشترین و پایدارترین برگشت سرمایه را دارد؛

تحکیم نشان فیلیپس و شایستگیهای اصلی در حوزههای فناوری، سلامتی و شیوه زندگی؛

مشارکت با مشتریان و تامین کنندگان در حوزههای مختلف کسبوکار؛

ادامه سرمایه گذاری در نوآوری و تثبیت موقعیت سرمایههای فکری شرکت؛

تقویت شایستگیهای رهبری؛

بهبود بهرهوری ازطریق تحول کسب وکار و تعالی عملیاتی.

ارزشها و فرهنگ سازمانی

ارزشهای شرکت چنین تعریف شده است: «مشعوف ساختن مشتریان، ادای بموقع تعهدات، توسعه افراد و حمایت ازیکدیگر». شرکت این ارزشها را در قالب اصول کسبوکار خود تعریف کرده و ارائه داده است. اصول کسبوکار تعیینکننده اخلاق سازمانی و رفتار کارکنان در سراسر دنیاست و عملیات و تصمیم گیریها را تحت تاثیر قرار می دهد. عامل محرک و پشتیبان این اصول، بنیانها و کدهای اخلاقی است. این اصول، کمترین الزامات رفتاری را اعلام میدارد و تعهد و مسئولیتپذیری شرکت را برای نیل به آینده پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معین میسازد. این اصول شامل تعهدهایی در زمینه حقوق انسانی، ایمنی محصول، حریم شخصی، حفاظت محیط زیست و نیز تعهدات به مشتریان، سهامداران، کارکنان، تامین کنندگان و شرکای کسبوکار است. براساس این اصول، همه کارکنان شرکت، در هر ردهای باید صادقانه و اخلاقی عمل کنند، از تعارضها بپرهیزند، طبق قواعد و قوانین حکومتی کار کنند، از داراییها و منابع شرکت حفاظت کنند، در مسایل مالی شفاف و دقیق عمل کنند و گزارش دهند و از کنترل درونی فعالیتها اطمینان یابند.

کیفیت و تعالی سازمانی

شرکت فیلیپس برنامهای تدارک دیده است که به سطح بالاتر کیفیت در محصول و خدمات دست یابد. این برنامه ارتقای کیفیت بر همه کارکنان و همه فرایندها اثر میگذارد. شرکت نام این برنامه را BEST نهاده که مخفف «تعالی کسبوکار ازطریق سرعت و کار تیمی» است. این برنامه، راهی است که شرکت برای دستیابی به تعالی کسبو کار برگزیده است و روشها و ابزار برنامههای بهبود را در آن مشخص ساخته است. به باور شرکت، توانمندسازها عبارت است از: شعار شرکت یعنی عشق به کار و سادگی، ایده فیلیپس واحد که با هم‌افزایی و تجمیع شایستگیها میتواند ارزشی بیش از مجموع قسمتهای مختلف آن خلق کند، استعداد انسانی که همان کیفیت کارکنان برای دستیابی به مأموریت است، نوآوری و طراحی.

تحقیق و توسعه

فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت را میتوان به سه مرحله زمانی تقسیم بندی کرد. از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ دوره رشد و تنوع سازی است. در سال ۱۹۱۴ تحت هدایت اولین محقق شرکت، سازمان تحقیقات به مرکز اصلی رقابت و نوآوری فنی تبدیل شد. در این دوره عمدتا در حوزه لامپ کار میشد و راه برای تولید محصولات جدید مانند لامپ پرتو X باز شد. درسال ۱۹۲۳ فیلیپس تصمیم گرفت به جای اینکه یک شرکت قطعه‌ساز باشد به تامین کننده سیستم‌ها تبدیل شود. مرحله ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ مرحله توسعه و گسترش است. در این دوره، فیلیپس طی همکاری با AT&T به ثبت اختراعات مربوط به ترانزیستور پرداخت. تعداد ثبت اختراعات، امروزه به ۸۰ هزار رسیده است و به ازای هر محقق ۵۵/۱ اختراع ثبت شده وجود دارد. مرحله سوم از ۱۹۷۰ تاکنون است که در آن فعالیتهای تحقیقاتی با فعالیتهای صنعتی گره خورده است. تحقیقات بر سیستم‌ها متمرکز شده است و در زمینههای طراحی و فناوری مدارهای مجتمع، CD، DVD و سیستم‌های پزشکی کار زیادی صورت می‌گیرد.

فروش

هم اکنون شرکت فیلیپس با فروش ۷/۳۸ میلیارد دلاری، رتبه ۱۶۱ را در بین ۵۰۰ شرکت برتر جهانی داراست. در حوزه صنایع و تجهیزات الکترونیک، پس از زیمنس، سامسونگ، هیتاچی، ماتسوشیتا، سونی، LG، توشیبا، تیکو و هون‌های مقام دهم را درجهان داراست، گرچه در حوزه روشنایی، شرکت شماره یک درجهان است. فروش چهار حوزه اصلی فعالیت شرکت یعنی سیستم‌های پزشکی، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیک و روشنایی به ترتیب ۲۵، ۱۰، ۳۹، ۲۰ درصد کل فروش شرکت است و بقیه بخشها درمجموع ۶ درصد فروش شرکت را تشکیل میدهند. فروش به تفکیک منطقه نیز عبارت است از: اروپا و آفریقا (۴۵ درصد)، آمریکای شمالی (۲۹ درصد)، آسیا و پاسفیک (۱۹ درصد) و آمریکای لاتین (۷ درصد).

مدیرعامل

بنیانگذار شرکت، جرالد فیلیپس، خاله زاده کارل مارکس فیلسوف مشهور است. پس از او که ۳۱ سال سکان رهبری شرکت را در دست داشت، افراد مختلف خانواده فیلیپس به اداره شرکت پرداختند. در سال ۲۰۰۱، یازدهمین مدیرعامل شرکت، جرالد کلایشترلی زمام رهبری شرکت فیلیپس را برعهده گرفت. او از ۱۹۷۴ به بخش پزشکی فیلیپس پیوسته بود و سپس سمتهای مدیریتی مختلفی را در داخل و خارج از هلند برعهده داشت. کلایشترلی؛ آلمانی الاصل و مهندس الکترونیک است. کلایشترلی می‌گوید: ما کوشش میکنیم چشم‌اندازی برای فیلیپس ترسیم کنیم که مشارکت‌جویی، نوآوری و شور و اشتیاق لازم برای موفقیت سازمان را دربر داشته باشد.

او به ساده‌سازی ساختار همت گماشته است و معتقد است: فیلیپس اکنون شرکتی است بس ساده‌تر که عامل محرک آن نوآوری است. او براین باور است که ساده‌سازی وسیله‌ای است که کارکنان از طریق آن میتوانند به منافع فناوری دست یابند و زندگی را راحت‌تر و سهلتر کنند و کارها را با شیوه‌های روانتر انجام دهند. این یک نحوه تفکر است. او می‌گوید: ما به مرور پیچیدگیها را نه‌تنها در محصولات و خدمات بلکه در طرز کار خود کاهش می‌دهیم. کلایشترلی مشتریان را بزرگترین منبع الهام شرکت می‌داند و معتقد است: اتفاقات در خط مقدم کار و در تعامل با مشتریان در سازمان فروش رخ می‌دهد، جایی که عملیات ما انجام می شود. ما دوست داریم وقت خود را آنجا بگذرانیم تا ارتباط ما با آنها حفظ شود. او کلید رشد سودآور را به دست‌آوردن و نگهداشت مشتریان شاد، بیشتر می‌داند. در نگاه مدیرعامل، داشتن کارکنان مستعد و مشارکت‌جو در جاهای مختلف و مناسب در شرکت، شرط حیاتی دستیابی به موفقیت است. کلایشترلی در زمینه رهبری می‌گوید: مهمترین چیزی که من در رهبری یافته‌ام آن است که رهبران باید فروتنی آن را داشته باشند که بدانند همه چیز را نمی‌دانند و باید مستمرا از دیگران یاد بگیرند و از مهارت و دانش دیگران برای اینکه رهبر بهتری شوند بهره‌برداری کنند.

آینده

شرکت فیلیپس در نظر دارد از ابتدای ژانویه ۲۰۰۸ ساختار سازمانی خود را به سه بخش سلامتی/ بهداشتی، روشنایی و شیوه زندگی ساده‌سازی کند. بدین منظور تمایز رقابتی خود را در نشان شرکت و قابلیت نوآوری آن می‌جوید. این مواضع در چشم‌انداز ۲۰۱۰ فیلیپس نیز آمده است.

منابع: سایت آفتاب / ماهنامه تدبیر ، مسعود بینش

http://www.Philips.com

http://www.Wikipedia.com

http://www.Fortune.com

Advertisements

Entry filed under: درباره شرکتهای موفق. Tags: , .

كونوسوكی ماتسوشیتا موسس پاناسونیک Carlos Ghosn مدیر کمپانی نیسان ژاپن و رنوی فرانسه

4 دیدگاه Add your own

 • 1. shahab shalfrooshan  |  اکتبر 22, 2008 در 14:50

  با سلام
  لطفا در خصوص لامپ 150 وات متال g12 به رنگ های مختلف دستور لزم در خصوص ارسال اطلاعات ولیت قیمت آن صادر فرمایید .

  با تشکر
  نماینده آورده های روشنایی تی سرا در خراسان
  شهاب شالفروشان

  همراه:09153117178
  تلفن: 05117629225 -05117648906

  پاسخ
 • 2. sajad shadram  |  ژوئیه 12, 2009 در 05:31

  با سلام
  شركت تخصصي شيميايي تابش گستر كاوش به شماره ثبت 346383 با تكنولو ‍ژي شركت مشاوره اسلوب صنعت ماد و تحت ليسانس شركت Euro Business فرانسه ، اقدام به توليد انواع اسيدهاي صنعتي خاص جهت مصارف داخلي نموده است.
  این شرکت با تولید انواع غلظت اسید فلوئوریدریک – اسید سیلیسیک و زیرکونیک اسید ، با اسیدیته 25% تا 85% در انواع بسته بندی مورد سفارش مشتری بصورت کاملا آزمایشی جهت تست روش تولید ، وارد بازار شده و با توجه به تولید محدود محصولات خود بدینوسیله آمادگی خود را جهت فروش محدود با واحدهای تولیدی و آزمایشگاهی اعلام می دارد.
  در صورت سفارش امكان افزايش خلوص تا 85% نيز وجود دارد
  اولين واحد توليدي كشور بصورت پايلوت(نيمه صنعتي) با سرمايه گذاري شركت تابش گستر كاوش با روش توليد انحصاري شركت تخصصي شيميايي اسلوب صنعت ماد در بهمن ماه 87 به بهره برداري رسيد.اين واحد با 3نفر پرسنل اداري و توليدي و با توليد روزانه 150 كيلوگرم انواع
  اسيد فلوريدريك – hf
  اسيد فلورو سیلیسيك
  و اسيد فلورو زيركونيک
  در حال تست اين روش توليد ميباشد.
  براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي شركت لايسنسور (www.madoslub.com) مراجعه فرماييد
  http://www.iranhf.blogfa.com/

  اسید فلوریدریک ۲۵٪ تا ۸۵٪
  اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک ۲۰٪ تا ۸۵٪
  اسید هگزا فلورو زیرکونیک۲۰٪ تا ۸۵٪
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت امروز انواع خلوص
  از یکی از طرق زیر با ما تماس بگیرید:

  مهندس شادرام – مدیر عامل : ۸۱۰۹ ۹۶۱ ۰۹۱۸

  مهندس حسنی – اداره بازار : 09122735997

  پاسخ
 • 3. kazem shalforoushan  |  سپتامبر 17, 2009 در 10:15

  آیا شما نمایندگی لامپهای خودرو را نیز دارید

  پاسخ
 • 4. کاظم مروتی  |  دسامبر 30, 2009 در 22:50

  با سلام :
  یک باب ملک با سند تجاری و مشخصات زیر برای فروش پیشنهاد میگردد:
  آدرس:خیابان فلسطین پایین تر از بلوار کشاورز
  متراژ: 110 متر همکف + 60 متر بالکن (جمعا˝ 140 متر)
  امکانات: آب – برق 50 آمپر- گاز – 20 خط تلفن – کف سنگ – ارتفاع 6 متری – سرویس بهداشتی – کولر گازی اسپلیت (سرد و گرم)
  لازم بذکر است در زیر این ملک یک باب زیرزمین با سند تجاری نیز با مشخصات زیر جهت فروش موجود است:
  متراژ: 320 متر
  امکانات: آب – برق 25 آمپر- گاز – 10 خط تلفن – کف سنگ – ارتفاع 5 متری – سرویس بهداشتی – کولر گازی اسپلیت (سرد و گرم)
  در ضمن هر دو مورد بصورت ملک و سرقفلی واگذار میگردد.
  شماره تماس : کاظم مروّتی 09127757214
  به امید قبولی پیشنهاد

  پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Add to Technorati Favorites
Bookmark and Share
Add to Google
Add to My Yahoo!
Mahmoud Kabiry's Facebook profile
Subscribe to me on FriendFeed

اشتراک با ایمیل

ژوئیه 2008
ش ی د س چ پ ج
« ژوئن   اوت »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

نوشته‌های تازه

تعداد حاضرین

website counter i

Blog Stats

 • 42,481 hits
Clicky Web Analytics Clicky

my twitt

Error: Please make sure the Twitter account is public.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: