شركت موتورولا Motorola

اوت 9, 2008 at 13:59 بیان دیدگاه

شركت موتورولا

Motorola

motorola-logo

motorola-logo


از زماني كه پل گالوين در سال 1928 شركت توليدی گالوين را تأسيس كرد، 20 سال زمان كافی بود تا او و برادرش بخوبی درزمينه راديوهای خودرو خبره شوند و عنوان صوت در حركت را (موتورولا) بر شركت خود بپسندند. اين زمانی بود كه موتورولا جهت حركت آينده خود را مشخص كرده بود. دريافت پيام فضانوردان آپولو11 از كره ماه توسط راديوی موتورولا در تثبيت موقعيت و كيفيت محصولات شركت بسيار موثر بود. كوشش بی‌وقفه در امر بهبود محصولات، موتورولا را به ابداع متدولوژی شش سيگما رهنمون شد و شركت توانست يك بيان استاندارد و مشترك جهانی را در سنجش كيفيت به نام خود ثبت كند.

MOTOROLA

MOTOROLA

موتورولا در بعد منابع انسانی و تدوين استراتژی‌های اين حوزه نيز سرآمد است. تجربه موتورولا نمونه روشنی است كه منطق و فرايند توسعه استراتژی قدرتمند منابع انسانی را مبتنی بر مفاهيم و بهترين فعاليتها نشان میدهد. موتورولا در حوزه اصلی كار خود، يعنی تلفن همراه موفق عمل كرده و بيش از 17 درصد بازار را دردست خود گرفته است. با اين حال، زاندر مديرعامل شركت در فكر افزايش سهم شركت از بازار سه ميليارد دستگاه تلفن همراه در سال 2010 است.

تاريخچه

در سال 1928، پل گالوين و برادرش ژوزف، شركت توليدی گالوين را در شيكاگو تأسيس كردند. اولين محصول شركت، يك الميناتور باتری بود كه كه امكان استانداردشدن باتری‌های راديو را با جريان الكتريكی لوازم خانگی فراهم میساخت. در سال 1930، راديوی موتورولا عرضه شد كه جزو اولين راديوهای موفق تجاری خودرو بود. مؤسس شركت، نام موتورولا را برای اين محصول انتخاب كرده بود كه مركب از كلمه موتور (كه به MOTORCAR يعنی خودرو اشاره دارد) و OLA به معنای صداست و معنای آن صوت درحركت بود. درهمين سال گيرنده راديويی برای ماشين‌های پليس نيز عرضه شد. در آغاز دهه 40، گوشی راديويی بی‎سيم دوطرفه توليد شد. يك سال بعد اولين سيستم راديويی دوطرفه FM خودرو و دو سال بعد نوع قابل حمل پشتی اين سيستم با برد 32 – 16 كيلومتر عرضه شد. اولين خدمات مكالمه راديو تلفنی در خودرو توسط موتورولا در سال 1946 ارائه شد. در سال 1947، نام شركت از شركت توليدی گالوين به موتورولا تغيير يافت. درهمين سال اولين تلويزيون خانگی عرضه شد كه 100 هزار از آن به فروش رفت. در سال 1955 اولين ترانزيستور ژرمانيمی پرقدرت تجاری برای راديوهای خودرو در جهان عرضه شد. اين اولين نيمههادی شركت با توليد انبوه بود. يك سال بعد، رابرت گالوين پسر مؤسس، به عنوان رئيس شركت منصوب شد.

در سال 1958 اولين راديوی تمام ترانزيستوری دوسويه خودرو و در سال 1963 اولين تيون تلويزيون رنگی توسط موتورولا عرضه شد. در 1969، يك راديوی موتورولا، اولين كلمات را از فضانوردان مستقر در ماه به زمين مخابره كرد. اين وسيله، ارتباطات آپولو 11 – با زمين را انجام میداد. در 1973 پروتكل سيستم تلفن همراه توسط شركت ارائه و سال بعد اولين گوشی تجاری تلفن همراه با نشان DYNA TAC با وزن 794 گرم عرضه شد. در 1986 موتورولا فرايند بهبود كيفيت شش سيگما را ابداع كرد. شش سيگما يك زبان جهانی مشترك برای سنجش كيفيت فراهم ساخت و به يك استاندارد جهانی تبديل شد. در 1990 اولين استاندارد فنی تمام ديجيتال تلويزيون ارائه شد.

در سال 1991 اولين سيستم ماهوارهای ديجيتال برای تلفن‌های همراه با استفاده از سيستم جهانی (GSM) عرضه شد. چهار سال بعد، اولين پيام‌گير (PAGER) دوسويه برای دريافت پيامهای متنی و پست الكترونيك توسط موتورولا ابداع و عرضه شد. اين وسيله با اتصال به رايانه، توانايی دريافت پيامهای بسيار بلند را نيز داشت. در 1996 سبكترين و كوچكترين گوشی تلفن همراه با وزن 88 گرم عرضه شد. در سال پايانی قرن پيش نيز موتورولا اولين تلفن همراه تركيبی را با راديويی دوطرفه، پيام‌گير متنی و قابليت جستجو در اينترنت، پست الكترونيك و فاكس عرضه كرد. اولين شبكه خدماتی تلفن‌های همراه نيز به همراه شركت سيسكو راه‌اندازی شد. در سال 2003 اولين گوشی تلفن همراه A760 مركب از سيستم لينوكس و فناوری جاوا به بازار آمد. يك سال بعد نيز تلفن همراه با ضخامت 9/13 ميليمتر با ويژگيهای خاص مواد به كار رفته در آن عرضه شد. در 2006، موتورولا مدال ملی فناوری 2004 را به پاس 75 سال تلاش و رهبری توسعه فناوری الكترونيك در ارتباطات تلفن همراه دريافت كرد. درهمين سال موتورولا تلفن همراه صفحه تماسی با الفبای چينی در آسيا عرضه كرد. در ابتدای سال 2007 نيز موتورولا با شركت SYMBOL TECHNOLOGIES ادغام شد. اخيرا موتورولا در بين 100 شركت شهروند آمريكايی در عمليات زيست محيطی و رسالت اجتماعی چهارم شد. اين چهارمين باری بود كه شركت در جرگه 10 شركت برتر در اين زمينه قرار میگرفت.

حوزه فعاليت

موتورولا همواره رويكرد تنوع مرتبط را برای پرتفوی خود انتخاب كرده است. او همواره كنترل هزينه، نوآوری، ارتباطات و اولين بودن در بازار را به عنوان مزيتهای رقابتی خود تقويت كرده است. سه واحد اصلی كسبوكار شركت عبارت است از: شبكهها، تلفن همراه و حوزه ارتباطات خانگی. بيش از 32600 تامين كننده مختلف تقريبا نيمی از فعاليت تامين مواد اوليه، فرايندها و ساخت را برعهده دارند.

چشم انداز

چشم انداز موتورولا عبارت است از: «تدارك مراكز ارتباط بی‌سيم برای ارتباط افراد و اشيا در كار، در خانه و خارج از خانه در سراسر جهان».

فرهنگ سازمانی

موتورولا دو موضوع را تحت عنوان «باورهای اصلی» خود كه همواره بر آن عمل كرده است معرفی میكند: درستی و احترام به مردم. موتورولا بر اين باور است كه گرچه زمان تغيير میكند، محصولات و مردم و مشتريان نيز تغيير میكنند، اما آنچه تغيير نخواهد كرد تعهد آنها به باورهای اصلی خود است. موتورولا به منظور ايجاد فرهنگ مطلوب خود، پنج فعاليت منابع انسانی را كه بايد ايجاد شود يا بهبود يابند شناسايی كرده است:

1- توسعه رهبری؛

2- طراحی كار و سازمان؛

3- مديريت عملكرد؛

4- ارتقا؛

5- بررسی واقعيات بيرونی.

منابع انسانی

موتورولا در ايجاد يك استراتژی قدرتمند منابع انسانی گامهای خوبی برداشته است. تيم رهبری منابع انسانی، از آنجا كه ارتباط كاری نزديكی با مديران ارشد صف دارد، فرهنگ مورد نياز رقابتی را بخوبی شناسايی كرده است. بدين جهت همواره در كتابهای معتبر از استراتژی منابع انسانی موتورولا به عنوان الگو در اين زمينه ياد میشود. حدود 70 هزار نفر كاركنان شركت كه 67 درصد آن مرد و بقيه زن هستند در سراسر جهان به تفكيك زير كار می‌كنند.41درصد آمريكا، 34 درصد آسيا، 18 درصد اروپا، خاورميانه و آفريقا و 7 درصد آمريكای لاتين.

تحقيق و توسعه

حوزههای اصلی تحقيق و توسعه در موتورولا عبارت است از: شبكهها، محيط‌های چندرسانهای، ارتباطات ديداری، انرژی، RF، سيستم‌های گفت و شنود صوتی، نرمافزار، بی‌سيم، فناوری زيست محيطی و فناوری نانو. موتورولا دارای 12 آزمايشگاه مجهز و بزرگ، 23 مركز توسعه و 19 مركز نرمافزار درجهان است. 25 هزار مهندس، كه حدود 35 درصد كاركنان شركت را شامل میشود، در اين حوزه مشغول فعاليت هستند. 15 هزار نفر از اين تعداد مهندس نرمافزار هستند. 50 مخترع كه هر يك بيش از 20 اختراع ثبت شده دارند با موتورولا همكاری میكنند. مجموع اختراعات ثبت شده شركت در سطح جهاني به 21300 عدد میرسد.

هزينه شركت در حوزه تحقيق و توسعه بيش از چهار ميليارد دلار است.

فروش

در سال 2006، موتورولا با فروش 8/36 ميليارد دلاری و سود 5/4 ميليارد دلاری توانست رتبه 152 را در بين 500 شركت برتر جهانی كسب كند. حوزه عمليات شركت در 73 كشور جهان گسترده است. تفكيك حوزههای فروش عبارت است از: آمريكا 44 درصد، اروپا 15 درصد، آسيا 22 درصد كه نيمی از آن صرفا متعلق به چين است. آمريكاي لاتين 10 درصد و ساير بازارها 9 درصد. توزيع درآمد شركت در حوزههای مختلف فعاليت آن چنين است: دستگاههای تلفن همراه 66 درصد، شبكه‌ها 26 درصد و ارتباطات خانگی 8 درصد. با اين ميزان درآمد، شركت موتورولا پس از نوكيا كه در رتبه 131 فهرست شركتهای برتر قرار دارد، در جايگاه دوم و جلوتر از شركتهايی مانند سيسكو، اريكسون و آلكاتل قرار گرفته است. در حوزه تلفن همراه، شش شركت نوكيا، موتورولا، سامسونگ، LG ، سوني اريكسون و زيمنس حدود 80 درصد سهم بازار جهانی را دراختيار دارند. نيمی از اين سهم متعلق به نوكيا و موتورولاست. موتورولا در سال 2004، بيش از 144 ميليون دستگاه تلفن همراه فروخت كه حدود 7/17 درصد بازار جهانی را شامل می شود. موتورولا در اين زمينه در آمريكا مقام اول را داراست. فروش تلفن همراه در دنيا در مرز يك ميليارد دستگاه است.

مديرعامل

گرچه تأسيس و راهبری موتورولا با خانواده گالوين، يعني پل به عنوان بنيانگذار و برادرش ژوزف به عنوان همكار و سپس رابرت پسر پل بوده است، اما مدتی است كه هدايت مجموعه از خانواده گالوين فراتر رفته است. از سال 2004، ادوارد زاندر، يك مهندس برق، به سمت مديرعاملی مجموعه منصوب شده است. تاكيد او همواره بر اين است كه افراد بايد كارهای درست انجام دهند و بدون عذر و اشتباه كار كنند. گرچه موتورولا در دو دهه اخير بر كشتی موقعيت سوار بوده و سهم بازار و سودآوری شركت افزايش چشمگيری داشته است، اما مديرعامل كنونی بر مسئوليت اجتماعی شركت تاكيد میكند و استفاده از قدرت سرشار كسبوكار جهانی شركت را برای فايده‌رسانی به مردم ضروری میداند. او دايره مسئوليت اجتماعی را به چگونگی تعامل با مردم نيز میگسترد. حوزه اصلی كار شركت، يعنی تلفن همراه نيز همواره مورد توجه رهبران شركت بوده است. آنها خود را در زمينه ارتباطات جهانی بی‌سيم و تلفن همراه يك رهبر جهانی میدانند كه درصدد است با ارائه مدل‌های مختلف، انقلابی در شبكههای بی‌سيم پديد آورد. اين بازار در سال 2006، تنها در كشورهای درحال توسعه 6/1 ميليارد نفر را دربرگرفته است. پيش بينی مديرعامل شركت آن است كه تا سال 2010، حدود 3 ميليارد نفر در اين كشورها از تلفن همراه بهره خواهند جست.

منبع : روزنامه تفاهم / ماهنامه تدبیر ، مسعود بينش

Advertisements

Entry filed under: درباره شرکتهای موفق. Tags: , .

چه نوع تبليغی موجب فروش می‌شود؟ شركت توشيبا TOSHIBA

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Add to Technorati Favorites
Bookmark and Share
Add to Google
Add to My Yahoo!
Mahmoud Kabiry's Facebook profile
Subscribe to me on FriendFeed

اشتراک با ایمیل

اوت 2008
ش ی د س چ پ ج
« ژوئیه   سپتامبر »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

نوشته‌های تازه

تعداد حاضرین

website counter i

Blog Stats

  • 42,534 hits
Clicky Web Analytics Clicky

my twitt

Error: Please make sure the Twitter account is public.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: